Én af os sover

Én af os sover handler om kærlighed. Romanen er en skildring af en ung kvindes smerte og desillusion, et portræt af kærlighedstabet. Samtidig er det en beretning om umuligheden af helt at tage afsked og glemme, en insisteren på at der findes en kærlighed, der overskrider tid og sted.

Lyriske passager brydes af hård realisme: et ønske om at se tingene, som de er, og at gøre sig fri af den andens blik. Blive sig selv – ikke på trods af, men i kraft af den fortsatte erindring om det, der var.

 

én af os