Talk, “How to understand love”, Göteborg bookfair

Att älska, vad är det?
Further information HERE